W przypadku utraty Karty należy zalogować się̨ na swoje konto i zablokować zagubioną Kartę. Następnie należy udać się do Urzędu Gminy Starogard Gdański, do Biura Podawczego i złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty. Duplikat kosztuje 10 zł.
  • online za pośrednictwem strony www.mojagminastarogard.pl (zakładka Zaloguj).
  • w wersji papierowej w Biurze Podawczym zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, czynnym: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:15 – 15:15, środa: 7:15 – 16:15, piątek: 7:15 – 14:15
  1. Gminna Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie.
  2. Opłata jest naliczana wyłącznie w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, kiedy konieczne jest wydanie duplikatu.
  3. Duplikat Karty w formie plastikowej wydawany jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł.

Do otrzymania Gminnej Karty Mieszkańca wraz z Pakietem Mieszkańca uprawniona jest osoba, która:

  • jest zameldowana na pobyt stały w Gminie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Starogardzie Gdańskim ze wskazaniem Gminy jako miejsca swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba a osiąga dochód,
  • zamieszkuje na terenie Gminy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Starogardzie Gdańskim ze wskazaniem Gminy jako miejsca swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba a osiąga dochód,

W obu powyższych przypadkach konieczne jest przedstawienie PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A, który wskazuje, że dana osoba faktycznie rozliczyła swój podatek w Urzędzie Skarbowym w Starogardzie Gdańskim wskazując jako miejsce zamieszkania gminę Starogard Gdański.

Uwaga: PIT 11, który otrzymujemy od pracodawcy, jest dokumentem informacyjnym i nie wskazuje ostatecznie, gdzie PIT został rozliczony. W przypadku, gdy wniosek o wydanie Karty składany jest w okresie styczeń – marzec danego roku, Kartę wydaje się także w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, ale rozliczyła ten podatek, za rok poprzedzający rok rozliczeniowy.

Osoba Uprawniona do otrzymania Karty może wnioskować o wydanie Karty w imieniu:

  • dzieci do ukończenia 18 roku życia lub
  • bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.
Wystarczy okazać kartę w formie plastikowej bądź elektronicznej. Nie są wymagane dodatkowe dokumenty w celu weryfikacji osób korzystających z Programu.
Do wniosku powinno zostać dołączone aktualne zdjęcie, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym, jednolitym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB. W przypadku wniosków papierowych fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej. Na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.

Kartę można odebrać w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy Starogard Gdański Gdańskim - w godzinach pracy urzędu, tj:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:15 – 15:15
środa: 7:15 – 16:15,
piątek: 7:15 – 14:15

Aby odebrać Kartę po złożeniu wniosku online należy okazać potwierdzenie, które otrzymało się drogą mailową po weryfikacji danych. Potwierdzenie to oznacza też, że Karta i Pakiet Mieszkańca są już aktywne online, w aplikacji. Na weryfikację danych i przesłanie potwierdzenia Biuro Podawcze ma 14 dni.

Do udziału w Programie w każdej chwili jego trwania, mogą przystąpić wszyscy przedsiębiorcy/usługodawcy, którzy są gotowi udzielić rabatów i zniżek. Przystępując do Programu Gminnej Karty Mieszkańca Partner ma szanse promować i zwiększać rozpoznawalność własnej działalności. Ponadto ma okazję do nawiązania pozytywnej relacji z lokalnymi klientami. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Wydziałem Administracji, partnerzy@ugstarogard.pl, tel. +48 58 56 250 67 wew. 113, lub 208

Potrzebujesz pomocy?+48 58 56 250 67
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:15-15:15,
środa: 7:15-16:15,
piatek: 7:15-14:15