• Home
  • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz twierdząco co najmniej jedną z poniższych odpowiedzi, przejdź dalej i "załóż konto"

  • Zamieszkuje na terenie Gminy i rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Starogardzie Gdańskim ze wskazaniem Gminy jako miejsca swojego zamieszkania
    Do weryfikacji przedstaw kopię pierwszej strony PIT (PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A), opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim (pieczątką wpływu) lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) z bieżącego roku podatkowego.
  • Jestem zameldowany(a) na pobyt stały w Gminie i rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Starogardzie Gdańskim ze wskazaniem Gminy jako miejsca swojego zamieszkania
    Do weryfikacji przedstaw kopię pierwszej strony PIT (PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A), opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim (pieczątką wpływu) lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) z bieżącego roku podatkowego.