Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEO-DOMI Sebastian Żbikowski

Ul. Piaskowa 22, 83-200 Koteże
  • Home
  • Oferty
  • Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEO-DOMI Sebastian Żbikowski
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEO-DOMI Sebastian Żbikowski


Nawiguj z Google


Opis

Biuro usług geodezyjno-kartografiznych GEO-DOMI Sebastian Żbikowski istnieje od 2013r. Zakres swoich usług świadczy na terenie  powiatów: starogardzkiego, chojnickiego, kościerskiego, bytowskiego.

ŚWIADCZONE USŁUGI:

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe:
  • mapy do celów projektowych,
  • mapy do celów planistycznych.
Wytyczenia:
  • budynków,
  • obiektów budowlanych,
  • sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy
Pomiary powykonawcze budynków,
Pomiary powykonawcze i inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy,
Pomiary objętości np. hałd kruszyw oraz mas ziemnych,
Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji,
Wznowienia znaków granicznych,
Podziały nieruchomości,
Scalenia działek,
Rozgraniczenia nieruchomości (w przypadku np. sporu),
Regulacje stanu prawnego dróg,
Badania:
  • Mapy do celów projektowych,
  • Mapy do celów planistycznych.
Pomiary pomieszczeń i lokali oraz obliczanie powierzchni użytkowej,
Pomiary powierzchni gruntów pod zasiewami do dopłat unijnych,
Inne, nietypowe pomiary geodezyjne.