Image

Jak założyć konto i uzyskać Gminną Kartę Mieszkańca - KROK PO KROKU

Program gminnej karty mieszkańca skierowany jest do osób zameldowanych lub zamieszkujących na terenie Gminy Starogard Gdański, które rozliczają podatek dochodowy ze wskazaniem Gminy Starogard Gdański, jako miejsca swojego zamieszkania. Osoba uprawniona do otrzymania karty może wnioskować o wydanie karty w imieniu: dzieci do ukończenia 18 roku życia lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica. Dzieciom, które nie ukończyły 6 roku życia, nie wydaje się karty, a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach programu przysługują im na podstawie ważnej karty wydanej rodzicowi. Posiadając kartę mieszkańca, można korzystać z atrakcyjnych rabatów u Partnerów programu, których ofertę prezentujemy na specjalnie dedykowanym dla karty portalu https://mojagminastarogard.pl/

Za pomocą filmu prezentujemy jak założyć konto https://www.youtube.com/watch?v=tYeHi-VkstA

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O KARTĘ MIESZKAŃCA ?

W celu uzyskania Karty należy złożyć wypełniony, kompletny i czytelny wniosek o Pakiet Mieszkańca w wersji elektronicznej lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy. Wniosek składa się według stosownego wzoru do pobrania ze strony https://mojagminastarogard.pl/ – zakładka dokumenty.

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualną fotografię każdej z osób, której dotyczy wniosek. Wymogi dotyczące zdjęcia: twarz równomiernie oświetlona, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny, w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB; w przypadku wniosków papierowych dobrej jakości fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej, na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.

-  w przypadku osoby rozliczającej podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Starogardzie Gdańskim – kopia pierwszej strony PIT (odpowiednio: PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A), opatrzona prezentatą Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim (pieczątką wpływu) lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) z bieżącego roku podatkowego. Gdy wniosek składany jest w okresie styczeń-marzec danego roku, uprawnienie weryfikowane jest na podstawie deklaracji rozliczenia podatku od osób fizycznych za poprzedni rok rozliczeniowy.

W przypadku elektronicznego składania wniosku wymagana jest rejestracja konta na stronie www.mojagminastarogard.pl, a wszelkie dokumenty dołącza się w postaci dobrej jakości i czytelnych skanów. W przypadku złożenia wniosku osobiście rejestracji konta osoba uprawniona dokonuje w Biurze Podawczym. Informacja o jego założeniu zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku lub w formie wiadomości sms, jeśli został podany jedynie numer telefonu komórkowego. W przypadku osoby, o której mowa w punkcie drugim, gdy wniosek o Pakiet Mieszkańca składany jest w okresie styczeń – marzec, Pakiet przyznaje się pomimo braku rozliczenia podatku od osób fizycznych za rok ubiegły na podstawie rozliczenia podatku za poprzedni rok rozliczeniowy. Wniosek zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia. Po weryfikacji dokumentów osoba uprawniona do Pakietu otrzyma potwierdzenie weryfikacji wniosku na podany adres e-mail lub w formie wiadomości sms, jeśli został podany jedynie numer telefonu komórkowego.

ODBIÓR I UŻYTKOWANIE KARTY

Karta i Pakiet Mieszkańca są bezpłatne. Osoba uprawniona do korzystania z karty może użytkować ją w wersji plastikowej i/lub elektronicznej za pomocą wirtualnej karty (np. Google Wallet, Apple Wallet, lub inne podobne oprogramowania na urządzenia przenośne). Aby otrzymać kartę należy posiadać aktywny Pakiet Mieszkańca. Kartę w wersji plastikowej należy odebrać osobiście w autoryzowanych punktach odbioru dostępnych na www.mojagminastarogard.pl. Przy odbiorze karty należy okazać potwierdzenie weryfikacji Pakietu Mieszkańca, otrzymane mailowo lub telefonicznie. Istnieje możliwość odbioru karty w imieniu innej osoby za pisemnym upoważnieniem. Szczegóły dotyczące poszczególnych Pakietów znajdują się na stronie www.mojagminastarogard.pl i będą na bieżąco aktualizowane. W celu skorzystania z ulg i zniżek przypisanych do karty, osoba uprawniona do nich powinna okazać kartę u Partnerów, u których karta jest honorowana. Partner za pośrednictwem aplikacji Veryfikator odczyta uprawnienia zawarte na karcie i po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki lub ulgi.