Image

Zarejestruj się już dziś i złóż wniosek o kartę

JAK UZYSKAĆ KARTĘ ? 

W celu uzyskania karty należy złożyć wypełniony, kompletny i czytelny wniosek o Pakiet Mieszkańca w wersji elektronicznej lub osobiście w Biurze Podawczym. 

Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualną fotografię każdej z osób, której dotyczy wniosek. Wymogi dotyczące zdjęcia: twarz równomiernie oświetlona, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia.  W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny, w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB; w przypadku wniosków papierowych dobrej jakości fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej, na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.

2) w przypadku osoby rozliczającej podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Starogardzie Gdańskim – kopia pierwszej strony PIT (odpowiednio: PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A), opatrzona prezentatą Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim (pieczątką wpływu) lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) z bieżącego roku podatkowego. Gdy wniosek składany jest w okresie styczeń-marzec danego roku, uprawnienie weryfikowane jest na podstawie deklaracji rozliczenia podatku od osób fizycznych za poprzedni rok rozliczeniowy.

W przypadku elektronicznego składania wniosku wymagana jest rejestracja konta na stronie www.mojagminastarogard.pl, a dokumenty dołącza się w postaci dobrej jakości i czytelnych skanów. W przypadku złożenia wniosku osobiście rejestracji konta osoba uprawniona dokonuje w Biurze Podawczym. Informacja o jego założeniu zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku lub w formie wiadomości sms, jeśli został podany jedynie numer telefonu komórkowego. W przypadku gdy wniosek o Pakiet Mieszkańca składany jest w okresie styczeń – marzec, Pakiet przyznaje się pomimo braku rozliczenia podatku od osób fizycznych za rok ubiegły na podstawie rozliczenia podatku za poprzedni rok rozliczeniowy. Wniosek zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia. Po weryfikacji dokumentów osoba uprawniona do Pakietu otrzyma potwierdzenie weryfikacji wniosku na podany adres e-mail lub w formie wiadomości sms, jeśli został podany jedynie numer telefonu komórkowego.


ODBIÓR I UŻYTKOWANIE KARTY

Karta i Pakiet Mieszkańca są bezpłatne. Osoba Uprawniona do korzystania z karty może użytkować ją w wersji plastikowej i/lub elektronicznej za pomocą wirtualnej karty (np. Google Wallet, Apple Wallet, lub inne podobne oprogramowania na urządzenia przenośne). Aby otrzymać kartę należy posiadać aktywny Pakiet Mieszkańca. Kartę w wersji plastikowej należy odebrać osobiście w autoryzowanych punktach obsługi dostępnych na www.mojagminastarogard.pl. Szczegóły dotyczące poszczególnych Pakietów znajdują się na stronie www.mojagminastarogard.pl i będą na bieżąco aktualizowane. W celu skorzystania z ulg i zniżek przypisanych do karty osoba uprawniona do nich powinna okazać kartę u partnerów, u których karta jest honorowana. Partner za pośrednictwem aplikacji Veryfikator odczyta uprawnienia zawarte na karcie i po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki lub ulgi.