Image

Jak korzystać ze zniżek Gminnej Karty Mieszkańca ?

Sklepy, firmy, instytucje, które honorują gminną kartę mieszkańca, są oznaczone specjalną naklejką. Skorzystanie z rabatu, ulgi lub innego świadczenia może zostać zrealizowane wyłącznie po zweryfikowaniu ważności karty w czytniku (Veryfikator) dostępnym w danym obiekcie Partnera. Odmównie Partnerowi okazania identyfikatora użytkownika (numeru karty) lub zeskanowania identyfikatora użytkownika (numeru karty) skutkuje nieskorzystaniem z Pakietu przez użytkownika. Partner może odmówić udzielenia rabatu, ulgi lub innego świadczenia w przypadku braku udostępnienia unikalnego identyfikatora (numeru karty), a w przypadku stwierdzenia braku jej ważności, braku potwierdzenia tożsamości lub gdy posiadacz karty nie jest jej właścicielem.